Doorgeven codes

Hier kunt u de volgende codes doorgeven:

 

 

 

Machtigingscodes voor de Belastingdienst.  Krijgt u een machtigingsformulier toegestuurd door de Belastingdienst, dan kunt u deze code ook hier doorgeven. (als de code liggende streepjes bevat, deze ook graag toevoegen)

 

 

Akkoord op uw concept aangifte.                     U vindt deze code op de akkoordverklaring bij uw aangifte, onder de barcode.

    Het betreft de volgende code:
    PVL kantoor Oosterhout>
    Scrolling Image Frame