E-mail disclaimer:

 

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

 

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

 

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is:

(a) openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie aan derden niet toegestaan en

(b) wordt u verzocht de afzender ervan op de hoogte te brengen en dit bericht te vernietigen.